Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
7. zasedání zastupitelstva obce Třanovice
06.12.2019 11:21

pdf.png

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2019
04.12.2019 10:57

pdf.png

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7/2019
04.12.2019 10:53

pdf.png

Úřední deska
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - VV
04.12.2019 09:35

pdf.png

Úřední deska
Návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2020
29.11.2019 11:11

pdf.png

Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOPS období 2021-2023
28.11.2019 12:30

pdf.png

Úřední deska
Návrh rozpočtu na rok 2020 - Sdružení obcí povodí Stonávky
28.11.2019 12:11

pdf.png

Úřední deska
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - 2. stavba splašková kanalizace
21.11.2019 13:01

pdf.png

Úřední deska
VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
21.11.2019 09:49

pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Upozornění Krajské veterinární správy SVS pro Moravskoslezský kraj v souvislosti s šířením afrického moru prasat v Polsku
21.11.2019 08:07

pdf.png

Informace OÚ
Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2019 v 16,30 hod
20.11.2019 07:31

32646.jpg

Informace OÚ
odstávka vody 21. listopadu od 13,30-14,00hod
19.11.2019 08:08

Fotogalerie
Třanovický podzim 13.10.2019
15.11.2019 09:57

32619.jpg 32620.jpg 32621.jpg 32622.jpg 32623.jpg 32624.jpg

Fotogalerie
Setkání u Čtyřmezníku 28.9.2019
15.11.2019 09:50

32612.jpg 32613.jpg 32614.jpg 32615.jpg 32618.jpg

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2019
13.11.2019 09:36

pdf.png

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 6/2019
13.11.2019 09:35

pdf.png

Informace OÚ
Policejní pohádky ve školách - Policie ČR - MSK
13.11.2019 07:58

pdf.png

Fotogalerie
Třanovické dožínky 21.9.2019
12.11.2019 12:47

32579.jpg 32581.jpg 32582.jpg 32583.jpg 32584.jpg 32585.jpg 32586.jpg 32587.jpg 32588.jpg 32589.jpg 32590.jpg 32591.jpg

Fotogalerie
MAJFEST 18.5.2019
12.11.2019 12:40

32568.jpg 32569.jpg 32571.jpg 32572.jpg 32576.jpg 32577.jpg 32578.jpg

Fotogalerie
Vítání občánků 12.5.2019
12.11.2019 12:36

32565.jpg 32567.jpg

Informace OÚ

Upozornění Krajské veterinární správy SVS pro Moravskoslezský kraj v souvislosti s šířením afrického moru prasat v Polsku
21.11.2019 08:07

pdf.png

Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2019 v 16,30 hod
20.11.2019 07:31

32646.jpg

odstávka vody 21. listopadu od 13,30-14,00hod
19.11.2019 08:08

Policejní pohádky ve školách - Policie ČR - MSK
13.11.2019 07:58

pdf.png

pozvánka na mistrovské utkání krajské soutěže ve volejbalu
12.11.2019 07:49

32561.jpg

Ukončení MESOH roku
17.10.2019 08:13

pdf.png

Výběrové řízení - Obec Hnojník
07.10.2019 16:50

pdf.png

Rodinné pasy
14.06.2019 13:08

pdf.png pdf.png

Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí
02.05.2019 13:34

pdf.png pdf.png

vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí
08.04.2019 12:57

více>>

Úřední deska

7. zasedání zastupitelstva obce Třanovice
06.12.2019 11:21

pdf.png

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7/2019
04.12.2019 10:57

pdf.png

Rozpočtové opatření č. 7/2019
04.12.2019 10:53

pdf.png

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - VV
04.12.2019 09:35

pdf.png

Návrh rozpočtu obce Třanovice na rok 2020
29.11.2019 11:11

pdf.png

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOPS období 2021-2023
28.11.2019 12:30

pdf.png

Návrh rozpočtu na rok 2020 - Sdružení obcí povodí Stonávky
28.11.2019 12:11

pdf.png

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - 2. stavba splašková kanalizace
21.11.2019 13:01

pdf.png

VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
21.11.2019 09:49

pdf.png pdf.png

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6/2019
13.11.2019 09:36

pdf.png

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).