Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
Upozornění - Na stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 1
07.07.2020 13:26

pdf.png

Úřední deska
Upozornění - Na stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn závěrečný účet SOPS
07.07.2020 08:20

pdf.png

Informace OÚ
Veřejná výzva - Obec Horní Bludovice
01.07.2020 14:16

pdf.png

Informace OÚ
revize katastru v k.ú. Třanovice
01.07.2020 11:57

34529.jpg

Úřední deska
Mimořádné opatření č. 11/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
30.06.2020 11:45

pdf.png

Úřední deska
Mimořádné opatření č. 10/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
30.06.2020 11:34

pdf.png

Informace OÚ
schůzka k výstavbě splaškové kanalizace ZRUŠENA
29.06.2020 08:08

34503.jpg

Informace OÚ
plánovaná odstávka elektřina
24.06.2020 11:05

34481.jpg

Zápisy a usnesení
Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. června 2020
22.06.2020 10:03

pdf.png

Informace OÚ
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18.06.2020 13:01

pdf.png

Informace OÚ
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 8.7.2020
18.06.2020 12:46

pdf.png

Informace OÚ
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II – projekt Slezské diakonie
18.06.2020 11:22

soubor.png 34416.jpg

Informace OÚ
Pozvánka na workshop "Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody" a na Svépomocnou skupinu pro laické pečovatele v domácnosti
18.06.2020 11:18

pdf.png 34414.jpg

Úřední deska
Oznámení zveřejnění závěrčného účtu za rok 2019
18.06.2020 09:35

pdf.png

Úřední deska
Závěrečný účet za rok 2019 - Obec Třanovice
18.06.2020 09:27

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Úřední deska
VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na MK a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
18.06.2020 08:27

pdf.png pdf.png pdf.png

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2020
10.06.2020 14:40

pdf.png

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 3/2020
10.06.2020 14:40

pdf.png

Úřední deska
Seznam nemovitých věcí
21.05.2020 09:48

xls.png

Úřední deska
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
06.05.2020 10:56

pdf.png

Informace OÚ

Veřejná výzva - Obec Horní Bludovice
01.07.2020 14:16

pdf.png

revize katastru v k.ú. Třanovice
01.07.2020 11:57

34529.jpg

schůzka k výstavbě splaškové kanalizace ZRUŠENA
29.06.2020 08:08

34503.jpg

plánovaná odstávka elektřina
24.06.2020 11:05

34481.jpg

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18.06.2020 13:01

pdf.png

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - 8.7.2020
18.06.2020 12:46

pdf.png

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB V POBESKYDÍ II – projekt Slezské diakonie
18.06.2020 11:22

soubor.png 34416.jpg

Pozvánka na workshop "Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody" a na Svépomocnou skupinu pro laické pečovatele v domácnosti
18.06.2020 11:18

pdf.png 34414.jpg

Rozšíření kanalizační sítě - zprovoznění internetových stránek
06.05.2020 10:50

Opatření obecné povahy - Vláda ČR
06.05.2020 09:59

pdf.png

více>>

Úřední deska

Upozornění - Na stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněné rozpočtové opatření č. 1
07.07.2020 13:26

pdf.png

Upozornění - Na stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněn závěrečný účet SOPS
07.07.2020 08:20

pdf.png

Mimořádné opatření č. 11/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
30.06.2020 11:45

pdf.png

Mimořádné opatření č. 10/2020 KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
30.06.2020 11:34

pdf.png

Oznámení zveřejnění závěrčného účtu za rok 2019
18.06.2020 09:35

pdf.png

Závěrečný účet za rok 2019 - Obec Třanovice
18.06.2020 09:27

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na MK a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
18.06.2020 08:27

pdf.png pdf.png pdf.png

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2020
10.06.2020 14:40

pdf.png

Rozpočtové opatření č. 3/2020
10.06.2020 14:40

pdf.png

Seznam nemovitých věcí
21.05.2020 09:48

xls.png

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Oficiální stránky obce Třanovice © 2020 | poslední aktualizace: 07.07.2020 13:26