Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.czNaposled přidáno

Informace OÚ
Pozvánka - Valná hromada Honební společenstvo Třanovice
16.05.2019 12:26

Informace OÚ
Záměr pronájmu - obec Dolní Domaslavice
16.05.2019 10:11

Informace OÚ
Zveme na další ročník MAJ FEST, tuto sobotu 18.5.2019 od 10 hod. se konají závody a od 14:30 následují koncerty, divadla v areálu za OÚ.
15.05.2019 08:24

Informace OÚ
Pozvánka na fyzioterapii formou Feldenkraisovy metody dne 15.5.2019 od 15:30 hod v sále OÚ Třanovice
12.05.2019 09:23

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019
09.05.2019 11:11

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 2/2019
09.05.2019 11:11

Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, Zawiadomienie o czasie i miejscu przebiegu wyborów
09.05.2019 10:52

Informace OÚ
Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí
02.05.2019 13:34

Úřední deska
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
02.05.2019 12:31

Úřední deska
VV - opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu
02.05.2019 09:41

Úřední deska
Oznámení Zahájení stavebního řízení -
29.04.2019 11:32

Zápisy a usnesení
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23. dubna 2019
26.04.2019 11:56

Úřední deska
VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
26.04.2019 09:59

Úřední deska
Seznam nemovitých věcí
24.04.2019 16:59

Úřední deska
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019“ v jazycích národnostních menšin
24.04.2019 10:33

Úřední deska
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - 2018
15.04.2019 14:12

Úřední deska
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
08.04.2019 13:35

Informace OÚ
vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí
08.04.2019 12:57

Úřední deska
VV - Opatření obecné povahy
05.04.2019 12:48

Informace OÚ
možnost vyřídit osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas) ve zkrácené lhůtě
29.03.2019 09:00

Informace OÚ

Pozvánka - Valná hromada Honební společenstvo Třanovice
16.05.2019 12:26

Záměr pronájmu - obec Dolní Domaslavice
16.05.2019 10:11

Zveme na další ročník MAJ FEST, tuto sobotu 18.5.2019 od 10 hod. se konají závody a od 14:30 následují koncerty, divadla v areálu za OÚ.
15.05.2019 08:24

Pozvánka na fyzioterapii formou Feldenkraisovy metody dne 15.5.2019 od 15:30 hod v sále OÚ Třanovice
12.05.2019 09:23

Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí
02.05.2019 13:34

vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí
08.04.2019 12:57

možnost vyřídit osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas) ve zkrácené lhůtě
29.03.2019 09:00

velikonoční výstava v knihovně
27.03.2019 12:25

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24.-25. KVĚTNA 2019
19.03.2019 10:23

3. dubna 2019 - Zápis do 1. ročníku
18.03.2019 12:45

více>>

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019
09.05.2019 11:11

Rozpočtové opatření č. 2/2019
09.05.2019 11:11

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu, Zawiadomienie o czasie i miejscu przebiegu wyborów
09.05.2019 10:52

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření
02.05.2019 12:31

VV - opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu
02.05.2019 09:41

Oznámení Zahájení stavebního řízení -
29.04.2019 11:32

VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
26.04.2019 09:59

Seznam nemovitých věcí
24.04.2019 16:59

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019“ v jazycích národnostních menšin
24.04.2019 10:33

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - 2018
15.04.2019 14:12

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).