Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.czNaposled přidáno

Informace OÚ
Pošta Partner Třanovice bude v pátek 22.2.2019 otevřena pouze od 8 do 10:30 hod, ODPOLEDNE BUDE UZAVŘENA
19.02.2019 08:07

Informace OÚ
časopis STONÁVKA 2019
13.02.2019 09:32

Úřední deska
Rozpočet na rok 2019 + Střednědobý rozpočtový výhred - SOPS
04.02.2019 13:03

Archiv úřední desky
VV - Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - splašková kanalizace trasy D a G
01.02.2019 13:31

Zápisy a usnesení
Anonymizovaný zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce Třanovice, které se konalo dne 28.1.2019
31.01.2019 10:11

Archiv úřední desky
VV - pověření Ing. Jiřího Czerneka výkonem funkce odborného hospodáře
30.01.2019 08:02

Archiv úřední desky
3. zasedání zastupitelstva obce Třanovice
18.01.2019 09:32

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na r. 2019
07.01.2019 16:22

Úřední deska
Rozpočet obce Třanovice na rok 2019
07.01.2019 16:21

Odpady
HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ v obci Třanovice v roce 2019
07.01.2019 14:01

Zápisy a usnesení
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Třanovice, které se konalo dne 17.12.2018
19.12.2018 12:30

Odpady
Přílohy "MESOH" (inteligentní systém nakládání s odpady)
19.12.2018 08:51

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 správního řádu poznamenané do spisu: Usnesení
19.12.2018 08:09

Archiv úřední desky
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - VV - splašková kanalizace trasa "D" a "G"
19.12.2018 07:44

Úřední deska
OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18.12.2018 14:51

Archiv úřední desky
VV - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu - Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice
17.12.2018 15:02

Archiv úřední desky
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 8/ 2018
13.12.2018 12:58

Archiv úřední desky
Rozpočtové opatření č. 8/2018
13.12.2018 12:57

Publicita
Třanovické dožínky podpořeny z nadačního fondu Dobrý soused Hyundai
11.12.2018 12:08

Archiv úřední desky
2. zasedání zastupitelstva obce Třanovice
07.12.2018 11:29

Informace OÚ

Pošta Partner Třanovice bude v pátek 22.2.2019 otevřena pouze od 8 do 10:30 hod, ODPOLEDNE BUDE UZAVŘENA
19.02.2019 08:07

časopis STONÁVKA 2019
13.02.2019 09:32

Změna ve svozu odpadů v roce 2019 - HARMONOGRAM
13.11.2018 14:06

Sdružení obcí povodí stonávky - Rozpočtové opatření č.3/2018
05.09.2018 07:47

Stonávka č. 3/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:53

Stonávka č. 2/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:52

Stonávka č. 1/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:48

Pošta Partner v Třanovicích
16.05.2018 09:55

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK
04.05.2018 11:27

Podpora pečujících osob v Pobeskydí
14.02.2018 11:16

více>>

Úřední deska

Rozpočet na rok 2019 + Střednědobý rozpočtový výhred - SOPS
04.02.2019 13:03

Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na r. 2019
07.01.2019 16:22

Rozpočet obce Třanovice na rok 2019
07.01.2019 16:21

OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18.12.2018 14:51

SOPS - rozpočtové opatření č. 4
09.10.2018 13:20

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Třanovice za rok 2017
26.06.2018 13:34

Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2017
26.06.2018 13:22

Záměr obce - prodej pozemku p.č. 3919/4, 3877/2
25.05.2018 10:22

Rozpočtové opatření č. 2 - Obec Třanovice
11.04.2018 14:49

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2030 - Obec Třanovíce
09.01.2018 13:03

více>>

Nabídka práce na pozici projektového manažera pro Sdružení obcí povodí Stonávky

Termín podání přihlášek do 22. února 2019


Přihlášky a strukturovány životopis podávejte písemně na adresu:


Předseda sdružení
Miloslav Hampel
Komorní Lhotka 27
739 53 Hnojník

Nebo na email: starosta@komorni-lhotka.cz

Z došlých přihlášek si budeme zvát uchazeče na osobní pohovor dne 25.2.2019 od 13.00 hod.

Klíčové činnosti:

 • Manažerská činnost pro Sdružení obcí povodí Stonávky (příprava a organizace sněmu starostů a setkání s partnery sdružení, příprava podkladů pro jednání, komunikace s partnery, zajišťování provozu kanceláře apod.)
 • Dotační poradenství při přípravě a zpracování projektů v rámci strukturálních fondů EU
 • Aktivní spolupráce při vyhledávání vhodných klientů a partnerů
 • Analýza dotačních potencionálů pro mikroregion a samotné obce
 • Odpovědnost za kompletní zpracování projektových žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU 2014-2020 (MMR, OPŽP, PRV, IROP, a jiné)
 • Komunikace se starosty a klienty v rámci přípravy a administrace dotačních projektů
 • Komunikace s příslušnými orgány, implementačními agenturami, partnery >

Kvalifikační požadavky:

 • Středoškolské vzdělání
 • Práce v systému MS 2014+ (praxe výhodou)
 • Praxe v oblasti zpracování žádostí o dotaci a dotačního managementu výhodou
 • Praxe v oblasti dotaci z EU se samostatným zpracováním projektových žádostí
 • Praxe ve státní správě a poradenské společností se stejným záměrem výhodou
 • Zkušeností v oblastí výběrových řízení, veřejných zakázek a projektovém managementu výhodou
 • Praxe při nastavování a kontrole způsobilosti výdajů čerpaných příjemci dotace včetně kontroly účetních dokladů
 • Znalost anglického, polského a slovenského jazyka výhodou
 • Klientský přístup založený na dobrých komunikačních a prezentačních schopnostech (písemný projev, prezentační dovedností)
 • Schopnost rychlé se orientovat v problematice
 • Schopnost samostatného rozhodování a zodpovědnost
 • Komunikační a prezentační dovedností
 • Spolehlivost, samostatnost a časová flexibilita, týmová spolupráce
 • Pokročilá znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • Aktivní řidič/ka – řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • Stabilní zázemí
 • Plný pracovní úvazek (občasné pracovní povinností i o víkendech u naších partnerů v rámci realizaci projektů)
 • Základní mzdu 20.000,- Kč + podíl na realizovaných projektech
 • Prostor pro seberealizaci a možnost odborného a karierního růstu
 • Pětitýdenní dovolená
 • Práci v přátelském, inspirativním a profesionálním prostředí
 • Jedinečnou příležitost být součástí našeho živého mikroregionu
 • Možnost poznat naše zahraniční partnery na Slovensku v Polsku, Maďarsku a Srbsku

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).