Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019
29.05.2020 08:07

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Pozvánka na chytání ryb 6.6.2020 od 9,00 hod do 13,00 hod na Mušáleckých rybnících
29.05.2020 08:01

pdf.png 34189.jpg

Úřední deska
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2019
25.05.2020 08:47

pdf.png

Úřední deska
Návrh závěrečného účtu obce Třanovice za rok 2019
22.05.2020 10:46

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Úřední deska
VV - Návrh opatření obecné povahy
22.05.2020 09:01

pdf.png

Úřední deska
VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
22.05.2020 08:41

pdf.png pdf.png

Úřední deska
Seznam nemovitých věcí
21.05.2020 09:48

xls.png

Úřední deska
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
15.05.2020 11:27

pdf.png

Úřední deska
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
06.05.2020 10:56

pdf.png

Informace OÚ
Rozšíření kanalizační sítě - zprovoznění internetových stránek
06.05.2020 10:50

Informace OÚ
Opatření obecné povahy - Vláda ČR
06.05.2020 09:59

pdf.png

Informace OÚ
#koronavirus - Usnesení vlády o zrušení a přijetí krizovývh opatření
05.05.2020 10:03

pdf.png

Informace OÚ
Úřední doba Obecního úřadu Třanovice - od 20.04.2020 dochází k znovuotevření v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 hod. do 17,00 hod.
29.04.2020 16:40

pdf.png

Informace OÚ
Obecné doporučení pro seniory - chraňte se před nákazou
24.04.2020 10:27

pdf.png

Informace OÚ
VV - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. 5 ÚP Český Těšín
22.04.2020 17:01

pdf.png

Informace OÚ
Vypsání výběrového řízení na pozici na ošetřovatele/ ošetřovatelku dojnic TOZOS Horní Tošanovice
17.04.2020 10:49

Informace OÚ
Obecní úřad Třanovice je dostupný pro služby Czech POINT (Po a St) od 8 - 17 hod. - u dveří prosíme zvoňte.
07.04.2020 14:04

Informace OÚ
Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
07.04.2020 11:04

pdf.png pdf.png

Úřední deska
VV - Opatření obecné povahy - MZe ČR
07.04.2020 09:08

pdf.png

Informace OÚ
sběrný dvůr znovu otevřen od 4.4.2020
03.04.2020 08:57

Informace OÚ

Pozvánka na chytání ryb 6.6.2020 od 9,00 hod do 13,00 hod na Mušáleckých rybnících
29.05.2020 08:01

pdf.png 34189.jpg

Rozšíření kanalizační sítě - zprovoznění internetových stránek
06.05.2020 10:50

Opatření obecné povahy - Vláda ČR
06.05.2020 09:59

pdf.png

#koronavirus - Usnesení vlády o zrušení a přijetí krizovývh opatření
05.05.2020 10:03

pdf.png

Úřední doba Obecního úřadu Třanovice - od 20.04.2020 dochází k znovuotevření v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8,00 hod. do 17,00 hod.
29.04.2020 16:40

pdf.png

Obecné doporučení pro seniory - chraňte se před nákazou
24.04.2020 10:27

pdf.png

VV - oznámení zahájení řízení o vydání Změny č. 5 ÚP Český Těšín
22.04.2020 17:01

pdf.png

Vypsání výběrového řízení na pozici na ošetřovatele/ ošetřovatelku dojnic TOZOS Horní Tošanovice
17.04.2020 10:49

Obecní úřad Třanovice je dostupný pro služby Czech POINT (Po a St) od 8 - 17 hod. - u dveří prosíme zvoňte.
07.04.2020 14:04

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem
07.04.2020 11:04

pdf.png pdf.png

více>>

Úřední deska

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2019
29.05.2020 08:07

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2019
25.05.2020 08:47

pdf.png

Návrh závěrečného účtu obce Třanovice za rok 2019
22.05.2020 10:46

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

VV - Návrh opatření obecné povahy
22.05.2020 09:01

pdf.png

VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
22.05.2020 08:41

pdf.png pdf.png

Seznam nemovitých věcí
21.05.2020 09:48

xls.png

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
15.05.2020 11:27

pdf.png

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
06.05.2020 10:56

pdf.png

VV - Opatření obecné povahy - MZe ČR
07.04.2020 09:08

pdf.png

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2020
02.04.2020 08:40

pdf.png

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).