Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.czNaposled přidáno

Informace OÚ
Rodinné pasy
14.06.2019 13:08

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2019
14.06.2019 12:54

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 3/2019
14.06.2019 12:53

Úřední deska
5. zasedání ZO Třanovice
12.06.2019 10:53

Informace OÚ
sbor dobrovolných hasičů Třanovice vás zve na 19. ročník pohárové soutěže a to v sobotu 15.6.2019
11.06.2019 07:46

Informace OÚ
pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ŠKOLNÍ RADOVÁNKY
10.06.2019 10:29

Úřední deska
Rozhodnutí Územní rozhodnutí - VV - TRA FTTh 2018.2
07.06.2019 08:34

Informace OÚ
Podpora pečujících osob v Pobeskydí
06.06.2019 11:02

Informace OÚ
Divadelní představení "Slepá mapa" 15.6.2019 Stonava
06.06.2019 11:01

Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu obce Třanovice za rok 2018
04.06.2019 13:31

Úřední deska
Rozhodnutí Stavební povolení - Oprava silnice II/474 Hnojník-Třanovice
04.06.2019 09:33

Úřední deska
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
30.05.2019 12:38

Úřední deska
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
30.05.2019 08:34

Úřední deska
Na internetových stránkách SOPS je zveřejněno rozpočtové opatření č. 1. https://www.stonavka.cz/hlavni-strana[290]-[cz]-mikroregion
24.05.2019 09:11

Informace OÚ
Pozvánka - Valná hromada Honební společenstvo Třanovice
16.05.2019 12:26

Informace OÚ
Záměr pronájmu - obec Dolní Domaslavice
16.05.2019 10:11

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019
09.05.2019 11:11

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 2/2019
09.05.2019 11:11

Informace OÚ
Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí
02.05.2019 13:34

Zápisy a usnesení
Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 23. dubna 2019
26.04.2019 11:56

Informace OÚ

Rodinné pasy
14.06.2019 13:08

sbor dobrovolných hasičů Třanovice vás zve na 19. ročník pohárové soutěže a to v sobotu 15.6.2019
11.06.2019 07:46

pozvání na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a ŠKOLNÍ RADOVÁNKY
10.06.2019 10:29

Podpora pečujících osob v Pobeskydí
06.06.2019 11:02

Divadelní představení "Slepá mapa" 15.6.2019 Stonava
06.06.2019 11:01

Pozvánka - Valná hromada Honební společenstvo Třanovice
16.05.2019 12:26

Záměr pronájmu - obec Dolní Domaslavice
16.05.2019 10:11

Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí
02.05.2019 13:34

vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí
08.04.2019 12:57

možnost vyřídit osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas) ve zkrácené lhůtě
29.03.2019 09:00

více>>

Úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2019
14.06.2019 12:54

Rozpočtové opatření č. 3/2019
14.06.2019 12:53

5. zasedání ZO Třanovice
12.06.2019 10:53

Rozhodnutí Územní rozhodnutí - VV - TRA FTTh 2018.2
07.06.2019 08:34

Návrh Závěrečného účtu obce Třanovice za rok 2018
04.06.2019 13:31

Rozhodnutí Stavební povolení - Oprava silnice II/474 Hnojník-Třanovice
04.06.2019 09:33

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
30.05.2019 12:38

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - Ukončení mimořádných veterinárních opatření
30.05.2019 08:34

Na internetových stránkách SOPS je zveřejněno rozpočtové opatření č. 1. https://www.stonavka.cz/hlavni-strana[290]-[cz]-mikroregion
24.05.2019 09:11

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2019
09.05.2019 11:11

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).