Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
VV opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
21.10.2019 12:50

pdf.png pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Pozvánka na akci "Trh vzdělání a uplatnění 2019" dne 24.10.2019 Frýdek-Místek
18.10.2019 11:07

32403.jpg

Úřední deska
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - 2. stavba splašková kanalizace
17.10.2019 11:15

pdf.png

Informace OÚ
Ukončení MESOH roku
17.10.2019 08:13

pdf.png

Úřední deska
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - 2. stavba splašková kanalizace
11.10.2019 10:50

pdf.png

Úřední deska
VV opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu
09.10.2019 10:43

pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Pozvánka na SVÉPOMOCNOU SKUPINU 22.10.2019 v SEN centru v Třanovicích
09.10.2019 10:25

32310.jpg

Informace OÚ
Mezinárodní poradenský den 21.11.2019 na OSSZ Frýdek-Místek
09.10.2019 09:12

pdf.png 32308.jpg

Informace OÚ
Výběrové řízení - Obec Hnojník
07.10.2019 16:50

pdf.png

Zápisy a usnesení
anonymizovaný zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24. září 2019
30.09.2019 10:05

pdf.png

Úřední deska
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2019 10:27

pdf.png

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2019
12.09.2019 11:09

pdf.png

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 5/2019
12.09.2019 11:07

pdf.png

Odpady
možný pokles tlaku vody
05.09.2019 12:35

Úřední deska
Seznam nemovitých věcí
03.09.2019 14:40

xls.png

Úřední deska
VV - Opatření obecné povahy - MZe
02.09.2019 14:21

pdf.png

Úřední deska
Záměr obce na směnu pozemků v k.ú. Třanovice - prac.č. 3792,3978
30.08.2019 12:09

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Úřední deska
Záměr obce Třanovice - prodej části pozemku v k.ú. Třanovice - parc.č. 1835
29.08.2019 12:55

pdf.png pdf.png

Informace OÚ
Pozvánka na 22. jezdecký den "U Čtyřmezníku"
26.08.2019 11:05

31930.jpg

Pov.zveřejňované informace
žádost 2/2019 a odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
20.08.2019 11:46

pdf.png pdf.png

Informace OÚ

Pozvánka na akci "Trh vzdělání a uplatnění 2019" dne 24.10.2019 Frýdek-Místek
18.10.2019 11:07

32403.jpg

Ukončení MESOH roku
17.10.2019 08:13

pdf.png

Pozvánka na SVÉPOMOCNOU SKUPINU 22.10.2019 v SEN centru v Třanovicích
09.10.2019 10:25

32310.jpg

Mezinárodní poradenský den 21.11.2019 na OSSZ Frýdek-Místek
09.10.2019 09:12

pdf.png 32308.jpg

Výběrové řízení - Obec Hnojník
07.10.2019 16:50

pdf.png

Pozvánka na 22. jezdecký den "U Čtyřmezníku"
26.08.2019 11:05

31930.jpg

Rodinné pasy
14.06.2019 13:08

pdf.png pdf.png

Informace vztahující se k placení daně z nemovitých věcí
02.05.2019 13:34

pdf.png pdf.png

vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí
08.04.2019 12:57

možnost vyřídit osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas) ve zkrácené lhůtě
29.03.2019 09:00

pdf.png pdf.png

více>>

Úřední deska

VV opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu
21.10.2019 12:50

pdf.png pdf.png pdf.png

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením - 2. stavba splašková kanalizace
17.10.2019 11:15

pdf.png

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - 2. stavba splašková kanalizace
11.10.2019 10:50

pdf.png

VV opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu
09.10.2019 10:43

pdf.png pdf.png

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18.09.2019 10:27

pdf.png

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2019
12.09.2019 11:09

pdf.png

Rozpočtové opatření č. 5/2019
12.09.2019 11:07

pdf.png

Seznam nemovitých věcí
03.09.2019 14:40

xls.png

VV - Opatření obecné povahy - MZe
02.09.2019 14:21

pdf.png

Záměr obce na směnu pozemků v k.ú. Třanovice - prac.č. 3792,3978
30.08.2019 12:09

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

více>>

erb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Silnice I/68 v Třanovicích, bezpečnostní opatření" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005685 ), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší problematiku bezpečnosti chodců v obci Třanovice. V rámci projektu dojde k vybudování 2 nových míst pro přecházení na silnici I/68 včetně nezbytného osvětlení a napojení na stávající chodníková tělesa. V návaznosti na tyto aktivity budou také zhotoveny/upraveny nové zpevněné plochy a chodníky.

Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích" (Reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000850) Realizací projektu dojde k vybudování chodníkového tělesa včetně jeho osvětlení, lávky pro pěší a přemístění stávajícího sloupu elektrického vedení včetně posunutí stávajících osvětlení. Hlavním cílem projektu je tak zajištění bezpečného a bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace podél druhé nejvýznamnější silnice (II/474) v obci a současné zvýšení bezpečnosti dopravy v daném úseku. Hlavní příčinou problému bezpečnosti v řešeném úseku je vysoká intenzita dopravy. který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).