Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.czerb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Naposled přidáno

Úřední deska
Rozhodnutí - veřejná vyhláška - "Silnice I/68 Třanovice-Nebory" - Přeložka vodního toku Mlýnka
18.07.2018 08:18

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
16.07.2018 12:14

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4 / 2018
12.07.2018 09:58

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 4 - Obec Třanovice
12.07.2018 09:57

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Třanovice za rok 2017
26.06.2018 13:34

Úřední deska
Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2017
26.06.2018 13:22

Úřední deska
Upozornění - SOPS
20.06.2018 08:27

Archiv úřední desky
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
19.06.2018 10:51

Zápisy a usnesení
anonymizovaný zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Třanovice, které se konalo 11. června 2018
18.06.2018 12:27

Archiv úřední desky
Výběrové řízení na provozovatele (nájemce) rekondičních služeb, masíží v SEN centru v Třanovicích
15.06.2018 10:17

Archiv úřední desky
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
15.06.2018 09:37

Archiv úřední desky
VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
15.06.2018 09:24

Informace OÚ
Stonávka č. 3/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:53

Informace OÚ
Stonávka č. 2/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:52

Informace OÚ
Stonávka č. 1/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:48

Úřední deska
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Třanovice pro volební období 2018-2022
12.06.2018 11:38

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - Stavební povolení "Silnice I/68 Třanovice-Nebory"
12.06.2018 10:59

Informace OÚ
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
12.06.2018 10:36

Informace OÚ
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
12.06.2018 10:35

Archiv úřední desky
VV - Rozhodnutí Stavební povolení - "Silnice I/68 Třanovice - Nebory - část II
11.06.2018 08:44

Informace OÚ

Stonávka č. 3/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:53

Stonávka č. 2/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:52

Stonávka č. 1/2018 + příloha Obce Třanovice
12.06.2018 12:48

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
12.06.2018 10:36

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
12.06.2018 10:35

Zpravodaj SK Třanovice 1/2018
21.05.2018 08:07

Pošta Partner v Třanovicích
16.05.2018 09:55

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření - nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v MSK
04.05.2018 11:27

Podpora pečujících osob v Pobeskydí
14.02.2018 11:16

Harmonogram svozu odpadů v obci Třanovice - rok 2018
11.01.2018 09:37

více>>

Úřední deska

Rozhodnutí - veřejná vyhláška - "Silnice I/68 Třanovice-Nebory" - Přeložka vodního toku Mlýnka
18.07.2018 08:18

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
16.07.2018 12:14

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4 / 2018
12.07.2018 09:58

Rozpočtové opatření č. 4 - Obec Třanovice
12.07.2018 09:57

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Třanovice za rok 2017
26.06.2018 13:34

Závěrečný účet obce Třanovice za rok 2017
26.06.2018 13:22

Upozornění - SOPS
20.06.2018 08:27

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Třanovice pro volební období 2018-2022
12.06.2018 11:38

Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
25.05.2018 10:32

Záměr obce - prodej pozemku p.č. 3919/4, 3877/2
25.05.2018 10:22

více>>