Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


zpět

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


05.09.2017 11:05 Písemná žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V případě, že se podává žádost v listinné podobě je potřeba úředně ověřený podpis. Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku.
Pokud se podává osobně, není potřeba písemná žádost.
Žádost o vydání voličského průkazu lze podávat od 2. května 2017.
Obecní úřad Třanovice voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.