Obec TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


informace pro turisty
zpět

Oznámení - Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu provozovatele innogy Gas Storage, s.r.o.


13.03.2020 10:58 Oznámení - Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu provozovatele innogy Gas Storage, s.r.o.

Zpracovaný vnější havarijní plán provozovatele innogy Gas Storage, s.r.o. IČO 278 92 077, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 708 00 Praha 10, objektu innogy Gas Storage, s.r.o., PZP Třanovice, Třanovice 274, 739 53 Hnojník, je pro účely veřejného projednání a vyjádření přístupný na internetu pod uživatelským jménem „tranovice“ a heslem „zasobnik“ na odkaze:

https://kp.hzsmsk.cz/DP/VHP/PZP_Tranovice/PZP_Tranovice/index.php

Prosím neměňte heslo pro přístup do uvedeného VHP.

Do návrhu lze nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie do 14.4.2020.

V této lhůtě může každá fyzická nebo právnická osoba uplatnit k vnějšímu havarijnímu plánu písemné vyjádření, které je možno podat na OÚ Třanovice.