Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


zpět

Senior Point Frýdek - Místek a Senior Pasy


22.11.2017 10:56 

V rámci projektu Moravskoslezského kraje s názvem "Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji" vznikla v roce 2017 na území kraje další nová kontaktní místa pro seniory, tzv. Senior Pointy a to ve městech Frýdek - Místek, Bruntál, Karviná, Kopřivnice, Opava a Ostrava. 
Senior Pointy poskytují následující činnosti:
- specifické odborné konzultace
- nabídka informací o místních a regionálních seniorských sdružení a zájmových spolcích, partnerech poskytujících seniorům slevy aj.
- aktivní vyhledávání a propagování kulturních, společenských a volnočasových aktivit zacílených na seniory
- osvětová činnost (pořádání přednášek a besed) v oblastech, kde je zvýšené riziko ohrožení seniorů (bezpečnost, prevence, zdraví aj.)
- možnost využití bezplatného internetového připojení

Jednou z činností, která je tímto kontaktním místem také nabízena k využití, je možnost osobní registrace osob od 55 let věku do samostatného projektu Senior Pas. Po bezplatné registraci jsou těmto osobám vydány karty (tzv. Senior Pasy), které slouží jako průkaz opravňující držitele čerpat slevy u sítě poskytovatelů slev.

Senior Pas přináší celoroční slevy v rozsahu 5 - 50 %, doplněné navíc o sezónní a bonusové slevy v oblastech:
- zdravotnictví, lázeňství, wellness
- cestování, stravování, ubytování
- vzdělání, muzea, galerie
- spotřební nákupy

Slevy lze uplatnit na místech vyznačených symbolem: Zde platí sleva pro Senior Pas.

Úplný seznam slev a poskytovatelů naleznete na www.SeniorPasy.cz

O Senior Pas lze rovněž požádat:
- telefonicky na tel. 840 111 122, 725 534 865
- e-mailem na adrese: info@seniorpasy.cz
- registrací online - www.SeniorPasy.cz
- poštou - vyplněný formulář zaslat na adresu: 
Senior Point, U Tiskárny 1
702 00  Ostrava 
Karty budou připraveny za 4 týdny od odeslání registrace.

V případě zájmu je možno sepsat žádost o vystavení Senior Pasu i na OÚ Třanovice.