Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 53 Hnojník
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.czerb TŘANOVICE Třanovice leží na řece Stonávce, která pramení na jihu v Moravskoslezských Beskydech a ústí ze severní strany do Těrlické přehrady. Poloha obce s typickou slezskou rozptýlenou zástavbou v krásném prostředí podhůří Beskyd a nedaleko rekreačně využívaných vodních nádrží Žermanické a Těrlické přehrady vytváří dobré životní podmínky tisícovce občanů obce, návštěvníkům i těm, kdo využijí příležitosti postavit si zde vlastní rodinné sídlo. Třanovice leží na křižovatce historických dopravních cest Polsko - Morava - Rakousko (dnešní I/48) a Slovensko - Morava (II/474), jejichž význam i využití neustále rostou. Obcí vede několik turistických pěších a cyklistických stezek a hipostezka, které spojují okolní města s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a vodních nádrží.

Historie obce je spjata se životem a dílem evangelického pastora Jiřího Třanovského, současníkem J. A. Komenského, s nímž sdílel i podobné životní osudy. Jeho významným dílem je zpěvník "Cithara sanctorum".

K zajímavostem obce patří nejen památník Jiřího Třanovského a přilehlý evangelický kostel, ale i novogotický katolický kostel sv. Bartoloměje ze 17. století a kopie historického hraničního kamene v místech, kde se stýkají hranice čtyř obcí - Třanovic, Žukova, Koňakova a Hradiště. Lze též obdivovat zázrak přírody, kterou je přírodní památka - javor babyka s obvodem kmene 3 m.

Novodobou zajímavostí Třanovic je podnikatelská zóna, která vznikla revitalizací zemědělského areálu Tranagro.

Naposled přidáno

Archiv úřední desky
Oznámení o době a místě konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR Zawiadomienie o czasie i miejscu przebiegu wyborów
10.10.2016 14:51

Zápisy a usnesení
anonymizovaný zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Třanovice, které se konalo dne 19. září 2016
27.09.2016 11:57

Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
19.09.2016 11:35

Úřední deska
Strukturální šetření v zemědělství
15.09.2016 13:40

Úřední deska
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu PČR v jazycích národnostních menšin
15.09.2016 12:09

Archiv úřední desky
Veřejná vyhláška - Usnesení - přerušení SŘ pro stavbu "Sil. I/68 Třanovice - Nebory" - část 3
14.09.2016 15:30

Archiv úřední desky
12. zasedání zastupitelstva obce Třanovice
09.09.2016 11:53

Úřední deska
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
07.09.2016 13:12

Úřední deska
VV - Oznámení o pokračování stavebního řízení - silnice I/68 Třanovice-Nebory
24.08.2016 15:55

Úřední deska
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
23.08.2016 10:51

Archiv úřední desky
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů...
18.08.2016 14:59

Informace OÚ
Probíhající bezplatná energetická soutěž pro domácnost a firmy
11.08.2016 11:22

Informace OÚ
SEN centrum Třanovice denní stacionář - nabídka poskytovaných služeb
10.08.2016 09:09

Úřední deska
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
08.08.2016 12:53

Archiv úřední desky
Záměr obce - směnu pozemku v k.ú. Třanovice
27.07.2016 13:04

Archiv úřední desky
Záměr obce - prodej pozemku parc.č. 2321/1 k.ú. Třanovice
22.07.2016 11:03

Úřední deska
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.07.2016 09:59

Formuláře
Vyúčtování dotace
19.07.2016 09:20

Územní plán
Návrh zadání pro změnu č. 1 Územního plánu Třanovice
13.07.2016 11:26

Informace OÚ
Návrh zadání pro změnu č. 1 Územního plánu Třanovice
13.07.2016 11:25

Informace OÚ

Probíhající bezplatná energetická soutěž pro domácnost a firmy
11.08.2016 11:22

SEN centrum Třanovice denní stacionář - nabídka poskytovaných služeb
10.08.2016 09:09

Návrh zadání pro změnu č. 1 Územního plánu Třanovice
13.07.2016 11:25

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Třanovice
08.06.2016 08:22

Jak je to s cestovními doklady pro děti ?
16.05.2016 13:17

Připravený projekt - chodník podél silnice II/474 v Třanovicích
13.04.2016 11:47

Upozornění na riziko otravy kysličníkem uhelnatým z topidel a ohřívačů vody
03.03.2016 11:27

Akustické přezkoušení sirén - rok 2016
06.01.2016 12:37

Zpravodaj STONÁVKA 2015
26.10.2015 08:59

Harmonogram svozu v obci Třanovice - rok 2016
13.10.2015 14:45

více>>

Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
19.09.2016 11:35

Strukturální šetření v zemědělství
15.09.2016 13:40

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu PČR v jazycích národnostních menšin
15.09.2016 12:09

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
07.09.2016 13:12

VV - Oznámení o pokračování stavebního řízení - silnice I/68 Třanovice-Nebory
24.08.2016 15:55

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
23.08.2016 10:51

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
08.08.2016 12:53

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.07.2016 09:59

Záměr obce - pacht pozemků v k.ú. Třanovice
06.04.2016 13:11

Veřejná vyhláška Zeměměřický úřad oznamuje provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Třanovice v období od 11. dubna do 15. prosince 2016
30.03.2016 08:51

více>>