Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


Přihláška na Bartolomějskou pouť v Třanovicích, která se bude konat dne 27.8.2017

07.08.2017 08:15
 
 

Oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les

04.11.2016 09:19

dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., § 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav s z důvodu zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být OZNÁMENO písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, OZNÁMÍ je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 
 

Vyúčtování dotace

19.07.2016 09:20
 
 

bydlení pro seniory - SEN CENTRUM

25.08.2015 09:08
 
 

žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů - CIZINCI

14.06.2013 09:02

Informace pro cizince, kteří se mají zájem v příštím roce účastnit voleb do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí.

Cizinci (občané EU) mají právo volit na území ČR ve volbách do zastupitelstev obcí, musí však mít v obci trvalý pobyt, do seznamu voličů je cizinec zapsán na jeho vlastní žádost.

Při volbách do Evropského parlamentu – nejpozději 40 dnů před volbami může být na seznam voličů zapsán občan jiných členských států EU a to na základě vlastní žádosti.

 
 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

09.03.2011 09:08
 
 

žádost o zvláštní užívání komunikace

05.01.2011 09:12
 
 

Návrh na pořízení územního plánu

20.11.2007 13:59
 
 

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu z místní komunikace

09.01.2006 15:04

Připojení nemovitosti ke komunikaci (zřízení sjezdu)

 
 

Žádost o povolení uzavírky silniční provozu – místní komunikace

09.01.2006 14:53

Pojmenování situace : Uzavírka pozemní komunikace