Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 53 Hnojník
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


Rozhodnutí

16.01.2017 14:54 (platnost do: 01.02.2017)
 
 

Návrh rozpočtu na rok 2017 - Sdružení obcí povodí Stonávky

02.01.2017 14:55 (platnost do: 19.01.2017)
 
 

VV - Společné rozhodnutí

21.12.2016 09:31 (platnost do: 06.01.2017)
 
 

13. zasedání zastupitelstva obce Třanovice se koná dne 20. prosince 2016 v 17,00 hod

12.12.2016 09:16 (platnost do: 21.12.2016)
 
 

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Splašková kanalizace trasa "D" a "G"

05.12.2016 09:49 (platnost do: 21.12.2016)
 
 

Návrh Rozpočtu obce Třanovice na rok 2017 + Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Třanovice na rok 2017

02.12.2016 12:59 (platnost do: 21.12.2016)
 
 

Veřejná vyhláška Vyrozumění účastníků řízení o spojení řízení o třech rozkladech proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, ze dne 7. března 2016

28.11.2016 13:36 (platnost do: 14.12.2016)
 
 

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti staveb.povolení - splašková kanalizace - trasa "D" a "G"

26.10.2016 07:57 (platnost do: 11.11.2016)
 
 

Oznámení o době a místě konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR Zawiadomienie o czasie i miejscu przebiegu wyborów

10.10.2016 14:51 (platnost do: 17.10.2016)
 
 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

19.09.2016 11:35 (platnost do: 17.10.2016)