Obecní úřad TŘANOVICE
Třanovice čp. 250
739 93 Třanovice
tel: 558 696 161
email: urad(zavináč)tranovice.cz


VV - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Silnice I/68 Třanovice - Nebory - Přeložka vodního toku Mlýnka

29.09.2017 11:05 (platnost do: 16.10.2017)
 
 

VV - Oznámení o pokračování stavebního řízení

19.09.2017 10:25 (platnost do: 05.10.2017)
 
 

VV-Návrh opatření obecné povahy - MZe

18.09.2017 10:34 (platnost do: 04.10.2017)
 
 

Dražební vyhláška Dobrovolné elektronické dražby

13.09.2017 07:51 (platnost do: 27.09.2017)
 
 

16. zasedání zastupitelstva obce Třanovice

08.09.2017 08:29 (platnost do: 19.09.2017)
 
 

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stavevbního povolení - 2. stavba splašková kanalizace

01.09.2017 13:34 (platnost do: 18.09.2017)
 
 

VV-Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání

30.08.2017 09:59 (platnost do: 15.09.2017)
 
 

Veřejná vyhláška - Oznámení o podaném odvolání s výzvou o vyjádření

22.08.2017 10:34 (platnost do: 08.09.2017)
 
 

Dražební vyhláška Dobrovolné elektronické dražby

01.08.2017 07:57 (platnost do: 18.08.2017)
 
 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky období 2018-2020

26.06.2017 08:35 (platnost do: 21.08.2017)